Νικόλαος Ι. Γιωργάκης MD, MSc, FEBGH 
Γαστρεντερολογικό & Ηπατολογικό Ιατρείο - Ενδοσκοπικό Εργαστήριο