Λεμεσού 43, Ρόδος

Ο ιατρός Νικόλαος Ι. Γιωργάκης είναι πιστοποιημένος στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έχει τη δυνατότητα να συνταγογραφήσει την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, δεν έχει όμως σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Για την εξυπηρέτηση των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας, το ιατρείο έχει εξασφαλίσει συνεργασία με την Γενική Κλινική Δωδεκανήσου Euromedica. 

Αντίστοιχα, για ασθενείς των οποίων οι διαγνωστικές και θεραπευτικές ανάγκες ξεπερνούν τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές του νησιού της Ρόδου, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία και το άγχος τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και των οικείων τους, το ιατρείο έχει εξασφαλίσει δεσμούς με καταξιωμένα, πρότυπα κέντρα των Αθηνών.