Λεμεσού 43, Ρόδος

Καρκίνος στομάχου

Τί είναι ο καρκίνος στομάχου;

Ο καρκίνος στομάχου συμβαίνει όταν φυσιολογικά του κύτταρα χάσουν τον έλεγχο πολλαπλασιασμού τους και μετατραπούν σε καρκινικά κύτταρα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γαστρικού καρκίνου ανάλογα με τον τύπο των κυττάρων που συμμετέχουν και την περιοχή του στομάχου που πάσχει. Επίσης έχει τεκμηριωθεί ότι με κάποιες από τις μορφές γαστρικού καρκίνου όπως το αδενοκαρκίνωμα και το λέμφωμα στομάχου, σχετίζεται το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Ποιά είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου;

Εάν ο καρκίνος του στομάχου προκαλέσει συμπτώματα, αυτά θα είναι μη ειδικά και θα περιλαμβάνουν:

• Απώλεια βάρους,

• Άλγος στο επιγάστριο,

• Δυσκολία στην κατάποση,

• Απώλεια όρεξης,

• Αίσθημα πρόωρου κορεσμού,

• Ναυτία,

• Έμετο με πρόσμιξη αίματος,

• Αδυναμία λόγω αναιμίας.

Όλα αυτά τα συμπτώματα σχετίζονται και με καταστάσεις που μπορεί να μην έχουν σχέση με τον καρκίνο του στομάχου. Εάν όμως εμφανίσετε κάποιο από αυτά, ιδιαίτερα εάν είστε πάνω από 50 ετών ή έχετε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα τον γιατρό σας.

Υπάρχει κάποια εξέταση για τον καρκίνο του στομάχου;

Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που θα πρέπει να διενεργηθούν σε υποψία γαστρικού καρκίνου. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

• Την γαστροσκόπηση που είναι εξέταση εκλογής και στην οποία επισκοπείται ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια του οργάνου και λαμβάνονται βιοψίες από τις περιοχές που δεν φαίνονται φυσιολογικές,

• Την εξέταση βιοψιών ληφθέντων από ορατές βλάβες και από περιοχές με υποψία βλάβης,

• Εξετάσεις αίματος οι οποίες αν και μη ειδικές, ενδεχομένως έμμεσα να αποκαλύψουν την παρουσία του γαστρικού ή κάποιου άλλου καρκίνου,

• Αξονική τομογραφία η οποία μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του γαστρικού καρκίνου.

Πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σημαντικό ο ασθενής να εξετάζεται για την παρουσία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Αυτό γίνεται με εξέταση των βιοψιών στομάχου με ειδικές χρώσεις, με ειδική ταχεία εξέταση ιστοτεμαχίων του βλεννογόνου κατά τη γαστροσκόπηση (clo test), με δοκιμασία αναπνοής, με εξέταση κοπράνων, καθώς και με εξέταση αίματος. Η τελευταία όμως δεν διακρίνει μεταξύ παρελθούσας και ενεργού λοίμωξης.

Τί είναι η σταδιοποίηση του καρκίνου;

Η σταδιοποίηση του καρκίνου είναι μια διαδικασία με την οποία διερευνάται εάν ο καρκίνος έχει ξεπεράσει τα όρια του ιστού και του οργάνου που προσβλήθηκε αρχικά και αν έχει διηθήσει όργανα γειτονικά ή απομακρυσμένα. Η επιλογή και η οργάνωση της θεραπείας εξαρτώνται από την ταυτοποίηση και την σταδιοποίηση του καρκίνου.

Πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του στομάχου;

Ο καρκίνος του στομάχου αντιμετωπίζεται με κάποια από τις παρακάτω μεθόδους ή με συνδυασμό τους. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν:

• Χειρουργική αφαίρεση του όγκου ακολουθούμενη, εφόσον είναι δυνατόν, από χειρουργική αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του πεπτικού σωλήνα,

• Χημειοθεραπεία έναντι των καρκινικών κυττάρων η οποία συχνά προηγείται του χειρουργείου,

• Ακτινοβολία η οποία μπορεί να προηγείται ή να ακολουθεί την χειρουργική αφαίρεση του όγκου.

Ο καρκίνος του στομάχου μπορεί, εάν εντοπιστεί έγκαιρα, να αντιμετωπιστεί και ο ασθενής να θεραπευθεί. Εάν εντοπιστεί σε προχωρημένο στάδιο όπου ο ασθενής δεν θεραπεύεται, τότε μπορούν να εφαρμοστούν παρηγορητικές παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην άμβλυνση των συμπτωμάτων και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ασθενή.

Τί συμβαίνει μετά τη θεραπεία του καρκίνου του στομάχου;

Μετά την αντιμετώπιση του καρκίνου, ο ασθενής θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά ώστε τυχόν υποτροπή του καρκίνου να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα. Η επανεκτίμηση διενεργείται με εξετάσεις αίματος, με ενδοσκοπικές εξετάσεις και με εξετάσεις απεικόνισης.

Τί γίνεται εάν ο καρκίνος υποτροπιάσει ή εξαπλωθεί;

Εάν ο γαστρικός καρκίνος υποτροπιάσει ή εξαπλωθεί, ο ασθενής πιθανότατα θα επαναλάβει κύκλο χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας και ενδεχομένως να χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση που ενδεχομένως να είναι μόνο παρηγορητική.

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνει ένας ασθενής που πάσχει από καρκίνο του στομάχου;

Όπως σε όλες τις σοβαρές ασθένειες, έτσι και στην περίπτωση του καρκίνου του στομάχου, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται από ειδική ομάδα γιατρών σε ειδικό κέντρο εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και να ακολουθεί με ευλάβεια τις οδηγίες που του δίνονται. Θα πρέπει να αναφέρει συμπτώματα, ερωτήματα και προβληματισμούς που τον απασχολούν, ώστε κάθε φορά να αποφασίζεται τι είναι καλύτερο για αυτόν. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείπεται η αναφορά στο συγγενικό περιβάλλον του ασθενή, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται εάν πρόκειται για κάποια κληρονομική μορφή καρκίνου και να υιοθετεί τον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο στη διάρκεια της ζωής του.