Λεμεσού 43, Ρόδος

Ψηφιακή (εικονική) χρωμοενδοσκόπηση

Η ψηφιακή χρωμοενδοσκόπηση αναφέρεται σε σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης, εναλλακτικές έναντι της χρωμοενδοσκόπησης με χρωστικές ουσίες. Σε συνδυασμό με την υπερυψηλής ανάλυσης εικόνα που τα συστήματα τέτοιου τύπου υποστηρίζουν, το όφελος είναι η απεικόνιση ανωμαλιών του βλεννογόνου μέσω οπτικοποίησης της αρχιτεκτονικής των μικροαγγειακών δομών του.

Συστήματα που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία είναι

• Narrow-band imaging (NBI) (Olympus Medical Systems),

• Flexible spectral imaging color enhancement (FICE) (Fujinon, Fujifilm Medical Co) και

• i-SCAN (PENTAX Endoscopy).

Τα χαρακτηριστικά των ιστών καθορίζουν το φάσμα των μηκών κύματος του φωτός που αντανακλούν προς την ενδοσκοπική κάμερα. Η απεικόνιση της αρχιτεκτονικής των αγγείων του βλεννογόνου εξασφαλίζεται με ανάλυση του φάσματος φωτός που δέχεται ο βίντεο-επεξεργαστής, είτε με φιλτράρισμα του (NBI) ή με επεξεργασία του με ειδικό λογισμικό (FICE and i-SCAN).

Στηριζόμενη στην αρχιτεκτονική των μικροαγγειακών δομών του βλεννογόνου, η τεχνολογία αυτή πρακτικά αναδεικνύει λεπτομέρειες που δεν θα ήταν ορατές, όπως προκαρκινικές βλάβες και στοιχεία διάκρισης μεταξύ των αδενωμάτων και των υπερπλαστικών πολυπόδων.