Λεμεσού 43, Ρόδος

Πρωκτικό απόστημα και πρωκτικό συρίγγιο

Τί είναι το πρωκτικό απόστημα;

Το πρωκτικό απόστημα είναι μία περιχαρακωμένη συλλογή φλεγμονώδους υγρού (πύου) στον πρωκτό, οφειλόμενη συνήθως σε λοίμωξη των πρωκτικών αδένων.

Τί είναι το πρωκτικό συρίγγιο;

Πρωκτικό συρίγγιο είναι το κανάλι που συνήθως δημιουργείται μεταξύ των αδένων που φλεγμαίνουν και της περιοχής όπου εμφανίζεται το απόστημα.

Ποιά είναι τα συμπτώματα του πρωκτικού αποστήματος;

Τα συμπτώματα του πρωκτικού αποστήματος είναι

• Έντονο, σταθερό άλγος στην πρωκτική και περιπρωκτική περιοχή,

• Πυρετός,

• Κακουχία, αίσθημα κόπωσης.

Ποιά είναι τα συμπτώματα του συριγγίου;

Τα συμπτώματα του πρωκτικού και περιπρωκτικού συριγγίου είναι παρόμοια με αυτά του αποστήματος, είναι όμως πιο ήπια και μπορεί να εμφανίζονται μόνο κατά την αφόδευση. Επίσης μπορεί να εμφανίζεται

• Ερυθρότητα, ευαισθησία και κνησμός στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό,

• Εκροή πύου από τον πρωκτό.

Υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις για τον έλεγχο παρουσίας αποστήματος ή συριγγίου;

Ναι, ο γιατρός θα επισκοπήσει την περιοχή του πρωκτού και θα διενεργήσει δακτυλική εξέταση του ορθού ώστε να διαπιστώσει την πιθανή βλάβη. Επί ενδείξεως, ενδεχομένως να ζητήσει την απεικόνιση της περιοχής με μαγνητική ή αξονική τομογραφία.

Τί μπορώ να πράξω ώστε να βελτιώσω τη συμπτωματολογία μου;

Μερικοί ασθενείς ανακουφίζονται με:

• Θερμά λουτρά τα οποία βοηθούν στην ανακούφιση και την επούλωση της περιοχής. Συνήθως αρκούν δύο συνεδρίες τριάντα λεπτών ημερησίως.

• Σωστή υγιεινή της περιοχής με άφθονο τρεχούμενο νερό.

Πως αντιμετωπίζεται το πρωκτικό απόστημα;

Ο γιατρός (συνήθως χειρουργός) θα αντιμετωπίσει το πρωκτικό και περιπρωκτικό απόστημα τοπικά, παροχετεύοντας το μέσω οπής στην επιφάνεια του.

Πώς αντιμετωπίζεται το πρωκτικό συρίγγιο;

Για την αντιμετώπιση του συριγγίου ο γιατρός (συνήθως χειρουργός) θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μία οδό παροχέτευσης, ανοίγοντας ένα ή περισσότερα από τα τυφλά άκρα του συριγγίου, βοηθώντας έτσι την επούλωση του.

Σε κάθε περίπτωση αποστήματος ή συριγγίου θα πρέπει παράλληλα με την θεραπεία να υπάρχει και αιτιολογική προσέγγιση της βλάβης, ώστε να διαπιστώνεται η πιθανή συσχέτιση της με άλλο νόσημα όπως πχ. ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νοσήματος του εντέρου.